تشک ترکیبی

تشکی با اجزای مختلف که کیفیت بهتری را نسبت به تشک های قبلی ارائه میدهد.تشک های ترکیبی معمولا یک سیستم فنربندی پایه (innerspring یا packetspring)و با ترکیب مواد مختلف مثل فوم سرد،مموری فوم،لتکس یا ژل است.ایجاد لایه های بیشتر و در نتیجه انعطاف بیشتر.این لایه های مختلف با هم کار میکنند و کیفیت خواب را بهبود میبخشد و باعث تسکین نقطه ی فشار روی بدن میشود که نتیجتا باعث جلوگیری از درد پشت میشود.درضمن عمر مفید این تشک ها خیلی بیشتر است
و بسیاری از متخصصان هم تشخیص دادند که تشک های ترکیبی فشار را روی بدن کمتر میکنند و بدن را بهتر پشتیبانی میکنند.