دو دیدگاه درباره تشک‌های نرم و سفت


اگر شما به فکر خرید یک تشک جدید هستید. اگر شما به خواب خود به اندازه بیداری اهمیت می‌دهید، آدرس را درست آمده اید.

ما اعتقاد داریم که استراحت خوب در شب انرژی، نیرو و انگیزه کافی را خلق و ذخیره می‌سازد و این تنها با خواب بر روی یک تشک راحت و با کیفیت تحقق می‌یابد.

همواره آگاه باشید که الزاماً گرانترین تشک مناسب‌ترین تشک برای شما نیست. ما به شما اطمینان می‌دهیم که تمامی‌تشک‌های  ما دارای برترین کیفیت و مرغوبیت بسیار بالا هستند. از این رو محصولات ما بر اساس میزان اجزا و مواد بکار گرفته در آنها قیمت گذاری می‌گردند نه بر اساس کیفیت مواد استفاده شده.  لذا شما تنها بایستی به نیازهای فیزیکی و روحی خود، همچنین علایق و عادات خواب خود توجه کرده و تشک مناسب خود را انتخاب نمایید.

 تحقیقات نشان داده است کسانی که از درد قسمت تحتانی کمر خود رنج می‌برند نباید ازتشک‌های سفت استفاده کنند. هر چند که کارشناسان بهداشتی عموماً استفاده از تشک‌هایسفت را توصیه می‌کنند، اما برای کسانی که دچار درد در بخش تحتانی پشت خود هستند،استفاده از تشک‌های سفت باعث تشدید درد خواهد شد.

دکتر فرانسیسکو کوواکس درپالماده اسپانیا برای سنجش تاثیر تشک سفت و نیمه سفت بر روی افراد، ۳۱۳ نفر رامورد آزمایش قرار داد.در این بررسی به تعدادی از بیماران تشک سفت و به عده‌ایتشک نیمه سفت داده شد و از آنها درخواست شد که هر روز میزان درد قسمت تحتانی پشتخود را در زمانی که روی تشک دراز کشیده‌اند و بعد از برخاستن از خواب ثبت کنند.

بعد از گذشت سه ماه بررسی، اطلاعات به دست آمده ازاین افراد نشان داد، گروهی که از تشک‌های نیمه سفت استفاده کرده‌اند، در مقایسه باگروه دیگر کاهش قابل توجهی در میزان درد کمر خود مشاهده کردند.

به گفته دکترکوواکس تشک‌های سفت در برابر قوس و انحنای طبیعی ستون فقرات انعطاف پذیر نیستند و درنتیجه به ستون فقرات و ماهیچه‌های اطراف آن در موقع خواب فشار بیشتری وارد می‌کندکه در طول زمان به صورت درد بروز می‌کند.

صرف نظر از اینكه هنوز از لحاظ علمی‌به قطعیت اثبات نشده است که تشك سفت به پیشگیری از كمردرد كمك می‌كند یا آن رااز بین می‌برد. اما تحقیقات دکتر کوواکس نشان داده است که فرورفتگی یكسانی كه در اثر وزن بدن روی تشك به خصوص تشک‌های سفت ایجاد می‌شود، ممكن است باعث تشدید كمردرددر افراد حساس شود.

امروزه برای رفع این مشكلتشك‌های اسفنجی هوشمند ساخته شده كه می‌تواند درست متناسب با شكل بدن فرو برود و بهاین ترتیب از فشار نامتناسب روی كمرجلوگیری كند.

در مورد تشک‌های سفت نکته ای وجود دارد و آن اینکه این نوع تشک برای برخی از افراد و گروه‌ها نه تنها طبی و مناسب نیست، بلكه ضرر نیز دارد.

برای نمونه  افراد مبتلا به دیابت چونمستعد به دچار شدن به زخم‌هایی هستند که به زخم ناشی از فشار معروفند، باید از در معرض قراردادن فشار زیاد ومستمر روی هر قسمت از بدن خود به شدت اجتناب كنند. و چون بدن روی تشک‌های سفت فرو نمی‌رود و فشار بیشتری به نقاط مختلف بدن وارد می‌کند از این رو  افراد مبتلا به دیابت هرگز نباید از تشك‌های سفت استفاده كنند.

همچنین افرادسالمند به دلیل آنكه چربی زیرپوست كمتری دارند، نباید روی تشك‌های سفت بخوابند. چربیزیر پوست به عنوان یك بالشتك عمل می‌كند و نمی‌گذارد فشار زیاد - ناشی از وزن بدن - روی پوست وارد شود. وقتی مقدار این چربی كم شود و همین طور به دلیل شكنندگی و حساسشدن پوست در سنین بالا، حتی کمترین فشار می‌تواند باعث آسیب پوست و زیر پوست شود.

به خصوص سالمندانی كه مشكل حركتی دارند و در موقع خوابیدن كمتر می‌توانند جابه جا شوند و ازاین پهلو به آن پهلو  بغلتند، باید كاملا متوجه این نكته باشند که زخم بستر، مشكلیاست كه به همین ترتیب برای این افراد به وجود می‌آید و متاسفانه اگرپیشگیری نشود،درمان آن به سختی ممكن خواهد بود. شاید مناسب‌ترین تشک برای این افراد تشك‌هایی است كه به تشكمواجمعروفند كه علاوه بر آن حالت اسفنجی كه در بالا گفتیم، میتوانند لرزه‌هایی هم ایجاد كنند. این لرزه‌ها تا حدودی كار همان حركات طبیعی را برای عضلات انجاممی‌دهند. یعنی نمی‌گذارند خون در آنها تجمع پیدا كند.