ضرورت اهمیت به تشک


برای داشتن یه خواب راحت باید به " تشکی" که مورد استفاده قرار میدهید  اهمیت دهید.

حال باید بدانید که چه زمانی نیازبه تشک  جدید است؟

1)وقتی که تشک دچار پاره گی و سائیدگی هایی شده باشه و یا فرورفتگی و برآمدگی های ناخوشایندی در تشک ایجاد شده باشد.


2)وقتی از خواب بیدار میشوید و درد خفیفی را در کمر خود احساس می کنید و تصور میکنید که از نظر فیزیکی
به اندازه کافی استراحت نکردید.


3)وقتی احساس میکنید که در اتاق های هتل راحت تر از خانه خود میخوابید.

در هر صورت بهتر است در زمان خرید تشک چند چیز رو مد نظر قرار داد:
جنس ،راحتی، دوام، فضا