آیا می توانیم میزان خواب آلودگی خود را به درستی تخمين بزنيم؟

 اين پرسشنامه برای ارزیابی وضعیت خواب آلودگی شما طراحی شده است و مربوط به روش معمول زندگي شما در زمان اخیر است.
حتي اگر بعضي از اين موارد را اخيراً انجام نداده ايد سعي كنيد با توجه به كارهاي مشابه مشخص کنید كه چنين حالاتي چه اثري روي شما خواهد گذاشت؟
 اگر در موقعیت هایی که در زیر توصیف شده است قرار بگیرید چقدر احتمال دارد که به خواب بروید یا چرت بزنید؟ (نه اينكه فقط احساس خستگي كنيد.)
از مقیاس زیر برای انتخاب مناسب ترین گزینه برای هر موقعیت استفاده کنید:
0⃣ هرگز چرت نمي زنم
1⃣ به احتمال کم چرت می زنم
2⃣ به احتمال متوسط چرت می زنم
3⃣ به احتمال زیاد چرت مي زنم

0□ 1□ 2□ 3□ نشستن و مطالعه كردن
0□ 1□ 2□ 3□ تماشای تلويزيون 
0□ 1□ 2□ 3□نشستن غیرفعال در يك مكان عمومي (به عنوان مثال  تئاتر) 
0□ 1□ 2□ 3□ نشستن در يك اتومبيل به عنوان مسافر برای یک ساعت
0□ 1□ 2□ 3□دراز کشیدن برای استراحت در بعدازظهر
0□ 1□ 2□ 3□ نشستن و با كسي صحبت كردن 
0□ 1□ 2□ 3□آرام نشستن بعد از ناهار 
0□ 1□ 2□ 3□ بودن در يك وسيلة نقليه در حالی که براي دقايقي در ترافيك متوقف است

نمره کلی از جمع نمرات داده شده به هشت سوال به دست می آید که می تواند از 0 تا 24 باشد.

 اگر نمره کلی شما بالاتر از 10 شده است، بیانگر ابتلای شما به خواب آلودگی شدید روزانه می باشد