حرف زدن در خواب

  • عواملی مانند استرس های احساسی، داروها، تب ،بیماری های روحی و روانی و مواد مخدر از عوامل مستعد کننده می باشند.
  • شیوع این عارضه در سنین قبل از مدرسه بسیار بالاست ولی شیوع آن با افزایش سن کاهش می یابد .
  • هیچ تفاوتی بین دو جنس از نظر ابتلا وجود ندارد .
  • حرف زدن در خواب ممکن است همراه با دیگر اختلالات خواب دیده شود از جمله می توان به راه رفتن در خواب، اختلال رفتاری حین خواب رم  (خواب رویا)و صرع شبانه اشاره کرد.
این عارضه معمولا نیاز به درمان ندارد.