عدم نمایش مبلغ محصولات

با سلام و احترام،

با توجه به اینکه برخی از سایت های مشابه از قیمت محصولات علیرغم وجود تخفیف سوءاستفاده می کنند نمایش مبالغ در حال حاضر صرفا با عضویت امکان پذیر است.